Aktualności

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Kolejny już raz od 18 do 25 stycznia będziemy obchodzić Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”.

Jezus posyłając Apostołów na cały świat, żeby głosili Ewangelię założył Kościół. JEDEN Pan Jezus założył JEDEN Kościół. Pragnieniem Pana Boga jest zawsze jedność, bo jak mówi stare polskie przysłowie: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Sam Jezus przed śmiercią modlił się o jedność i zgodę dla swoich uczniów, bo wiedział, że nie będzie to łatwe.

„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.  J 17, 21

Świadectwo jedności wszystkich uczniów Chrystusa było, i jest do dzisiaj, dowodem na prawdziwość Jego nauki.

Niestety ludzie, nie zawsze chcą słuchać Boga. Nie zawsze wybierają to, co jest dla nich dobre. Wolą sami decydować, co jest prawdą i co chcą robić. Już  w czasach Apostołów oni sami nie zawsze zgadzali się ze sobą. A kolejnych wiekach niestety pojawiły się różne osoby, które na swój sposób odczytywały Ewangelię. I tak pojawiły wśród chrześcijan różne podziały i niezrozumienia.

Prawie dwieście lat temu jednak wierzący w Chrystusa zauważyli, że podziały i rozłamy przeszkadzają w misji głoszenia Ewangelii i Bożej Miłości w świecie. Zaczęli wtedy pracować nad EKUMENIZMEM.

EKUMENIZM to wspólne dążenie do jedności chrześcijan. To przede wszystkim wspólna modlitwa, poznawanie innych wyznań i szacunek do siebie nawzajem.

Od ponad stu lat, między 18 (święto Katedry św. Piotra) a 25 stycznia (święto nawrócenia św. Pawła Apostoła) , obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2023/

W 1909 r. papież Pius X zaakceptował obchodzenie tego Tygodnia Jedności w Kościele rzymskokatolickim, a w 1916 r. papież Benedykt XV zachęcił do obchodzenia tych dni w całym Kościele. 

Kolejni papieże też zachęcali do starania się o jedność. Trudno jest mówić o Jezusie, kiedy jesteśmy pokłóceni i podzieleni między sobą. Pisali między inni tak:

Papież Franciszek:

„Powinniśmy być jedno, tak jak Jezus i Ojciec są jedno. To jest właśnie wyzwaniem dla nas wszystkich chrześcijan: nie dawać miejsca na podziały między nami, nie pozwolić, aby duch podziałów, ojciec kłamstwa miał do nas dostęp. Zawsze dążyć do jedności. Każdy jest takim jakim jest, ale musi starać się żyć w jedności. Jezus tobie przebaczył? Przebacz wszystkim. Jezus modli się, abyśmy byli jedno. A Kościół bardzo potrzebuje tej modlitwy o jedność”

Papież Jan Paweł II:

„Na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać stanowczy prymat wspólnej modlitwie — modlitewnemu zjednoczeniu wokół samego Chrystusa”.

„Bóg pragnie jedności całego rozproszonego rodzaju ludzkiego. Dlatego zesłał swego Syna, aby umierając za nas i zmartwychwstając, obdarzył nas swoim Duchem miłości”.

Papież Paweł VI:

„Siła ewangelizacji bardzo się pomniejszy, jeśli głosiciele Ewangelii będą podzieleni między sobą, skutkiem różnych przyczyn podziału.  [Pan Jezus] uczy nas, że jedność między chrześcijanami jest nie tylko dowodem zaliczania nas do liczby Jego uczniów, ale także Jego posłania od Ojca”. 

Każdy z nas zaproszony jest do budowania jedności. Zaczynając od swojego najbliższego środowiska a kończąc na całym Chrystusowym Kościele. Szacunek do osób, które inaczej wyglądają, inaczej myślą, inaczej wierzą, inaczej się modlą to początek jedności. Jezus, kiedy chodził po ziemi, spotykał różne osoby. Wszystkich szanował, ze wszystkimi rozmawiał. Ale jednocześnie zawsze też jasno mówił Kim jest i nie zmieniał przesłania Dobrej Nowiny. Ekumenizm to modlitwa i szacunek. Tak się buduje jedność w Kościele. Tak się realizuje powołanie misyjne.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.