Rocznica założenia Zgromadzenia.

„Święty Antoni Maria Klaret i Matka Maria Antonia Paris, pobudzeni przez Ducha Świętego, założyli nasze Zgromadzenie dnia 25 sierpnia 1855 roku w Santiago na Kubie. Nazwa naszego Zgromadzenia brzmi: Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki” (Konst. 1). Takie były nasze początki. 25 sierpnia 1855 św. Antoni Maria Klaret podpisał akta założenia Instytutu Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek […]

Założenie Zgromadzenia.

„Święty Antoni Maria Klaret i Matka Maria Antonia Paris, pobudzeni przez Ducha Świętego, założyli nasze Zgromadzenie dnia 25 sierpnia 1855 roku w Santiago na Kubie. Nazwa naszego Zgromadzenia brzmi: Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki” (Konst. 1). Takie były nasze początki. Oficjalną datą założenia jest dzień 25 sierpnia 1855 kiedy to św. Antoni Maria Klaret podpisał […]