Za wszystko dziękujcie…

Ten, kto kocha Boga powinien pielęgnować w sobie nieustanną postawę wdzięczności. Pamiętać, że otrzymał więcej niż na to zasługuje. Jesteśmy wolni i odkupieni dzięki Jezusowi Chrystusowi i to jest najwspanialszy prezent podarowany nam przez Boga. Na zakończenie tego mijającego roku BĄDŹMY WDZIĘCZNI i uczmy się wdzięczności ze słowa Bożego.  „Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie!  W każdym […]

Dzień powołania KLARETYŃSKIEGO.

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia”. W dniu kiedy Maryja wyrusza w drogę by nieść Jezusa i służyć potrzebującej osobie, świętujemy w Zgromadzeniu DZIEŃ POWOŁAŃ KLARETYŃSKICH. To szczególna okazja, żeby z całym Zgromadzeniem, we wszystkich wspólnotach, dziękować Panu Bogu za każdą Misjonarkę Klaretynkę RMI na świecie i prosić o nowe […]