Uroczystość Objawienia Pańskiego.

„Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków” (kolekta mszalna). Uroczystość Objawienia Pańskiego jest, obok […]