Niedziela Dobrego Pasterza.

Czwarta niedziela okresu wielkanocnego nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Ustanowiony został przez św. Pawła VI w 1964 r., podczas II Soboru Watykańskiego II. W tym roku przeżywamy go po raz 60. i towarzyszy mu hasło: POWOŁANIE: ŁASKA I MISJA Papież Franciszek napisał w tegorocznym orędziu na ten […]

Niedziela Dobrego Pasterza

Czwarta niedziela okresu wielkanocnego nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest to również 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Papież Franciszek napisał w tegorocznym orędziu na ten dzień między innymi takie słowa: „Jesteśmy powołani, aby być stróżami jedni drugich, by tworzyć więzi zgody i dzielenia się, by leczyć rany stworzenia, żeby nie zostało zniszczone jego piękno. […]