Profesja wieczysta.

„… ślubuję Bogu ubóstwo, posłuszeństwo i czystość na całe życie, i obiecuję żyć w tej rodzinie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, starannie wypełniając obowiązki wynikające z mojego stanu zakonnego” – takie słowa wypowiedziały 22 września b.r. siostry Yuliana B. Sogen RMI i Thi Hoan Vo RMI. To była wielka radość dla naszej prowincji, że pracujące […]