Jesienne zebranie PDM i innych środowisk misyjnych 2023.

W dniach 11 i 12 września b.r. w Częstochowie odbyło się kolejny już raz, organizowane przez Dyrekcję Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, jesienne zebranie wszystkich osób zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła. Wśród prawie 100 uczestników obecne były osoby świeckie, siostry zakonne, bracia i ojcowie zakonni oraz księża diecezjalni. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą adoracji, Koronki […]

Artesanas del cuidado, czyli…

… czyli fachowcy w trosce o innych, osoby, które potrafią budować kulturę zatroskania i opieki. Taki tytuł nosi dokument, który wydany został po zakończonej w lipcu XVIII Kapitule Generalnej. Przedstawiony został oficjalnie dzisiaj (9 września b.r.) w czasie spotkania on-line z siostrami, przedstawicielami rodziny klaretyńskiej oraz naszymi przyjaciółmi i dobroczyńcami. Spotkanie, zorganizowane przez siostry z […]

Dla Kościoła, z Kościołem i w Kościele.

Oddanie życia dla Kościoła w codziennej posłudze jest w naszym charyzmacie niezwykle ważne. Od samego początku, pragnieniem Założycieli było to, aby Misjonarki Klaretynki RMI były wierne nauce Kościoła, współpracowały z nim i codziennie modliły się za niego. W Polsce mamy tę radość, że w naszych apostolatach pracujemy na wszystkich szczeblach Kościoła. Zarówno we wspólnotach parafialnych, […]

Pierwsza wspólnota.

W charyzmacie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek bardzo ważne jest życie we wspólnocie jak w rodzinie. Pierwsza wspólnota w naszym Zgromadzeniu powstała 3 września 1855 roku. To właśnie wtedy, kilka dni po złożeniu ślubów przez Matkę Antonię Paris, pozostałe siostry, które jej towarzyszyły od samego początku, również złożyły swoją pierwszą profesję zakonną. Codzienne życie wspólnoty […]

Śluby Matki Założycielki

Według zachowanych w Zgromadzeniu akt profesji zakonnej „27 sierpnia 1855 roku, w wieku 41 lat, siostra Maria Antonia od Świętego Piotra Paris złożyła profesję zakonną na ręce Jego Ekscelencji Antoniego Marii Klareta i Klary”. W tradycji Zgromadzenia, od samych początków, bardzo mocno wspominamy i świętujemy ten dzień. Sama Antonia tak wspomina to wydarzenie: „Kiedy Jego […]

Maryja jest wielkim znakiem na naszej drodze…

… Jej życie w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości jest dla nas wzorem” (Konst. 9) Pod datą 25 sierpnia 1990 s. Natividad Sanz (+) zapisała w księdze historii pierwszej wspólnoty w Polsce, że tego dnia siostry ustawiły w kaplicy tabernakulum, powiesiły krzyż i… obraz Matki Boskiej Częstochowskiej! Maryja Jasnogórska od pierwszej chwili towarzyszy Misjonarkom Klaretynkom RMI […]

Rocznica założenia Zgromadzenia.

„Święty Antoni Maria Klaret i Matka Maria Antonia Paris, pobudzeni przez Ducha Świętego, założyli nasze Zgromadzenie dnia 25 sierpnia 1855 roku w Santiago na Kubie. Nazwa naszego Zgromadzenia brzmi: Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki” (Konst. 1). Takie były nasze początki. 25 sierpnia 1855 św. Antoni Maria Klaret podpisał akta założenia Instytutu Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek […]

Charyzmatyczne początki Zgromadzenia

15 sierpnia 1851 roku, Maria Antonia París i cztery młode kobiety, które tak jak ona chciały żyć i pracować dla Ewangelii, złożyły prywatny ślub, że nigdy się nie rozdzielą. Tak rozpoczęło się duchowe istnienie naszego Zgromadzenia. Tego dnia tych pięć odważnych kobiet, które ufały nade wszystko w wypełnienie się Bożych obietnic, przeżyło z całą pobożnością […]

Zakończyła się XVIII Kapituła Generalna.

31 lipca 2023 zakończyła XVIII Kapituła Generalna. Prowadzenie Zgromadzenia powierzone zostało na kolejne 6 lat siostrom: Priscilii, Amilbi, Beatriz, Thushari i Catherine. Siostry zgromadzone na Kapitule wypracowały również trzy drogi troski i uważności, które mają nas prowadzić w najbliżej przyszłości: troska o powołanie, o powszechne braterstwo i o ziemię, która jak napisał papież Franciszek, jest […]

Nowa Rada Generalna

„Przełożona Generalna będzie miała radę złożoną z doradczyń. Do ich obowiązków należy współpraca w pełnieniu funkcji związanych ze sprawowaniem władzy: wyrażają w ten sposób wspólnotę siostrzana oraz misje apostolską Zgromadzenia” (Konstytucje 136-137). Do wybranej wczoraj s. Priscilii Lateli RMI dołączyły dzisiaj kolejne siostry, aby przez następne sześć lat (2023-2029) tworzyć wraz z nią Zarząd Generalny […]