Nowa Rada Generalna

„Przełożona Generalna będzie miała radę złożoną z doradczyń. Do ich obowiązków należy współpraca w pełnieniu funkcji związanych ze sprawowaniem władzy: wyrażają w ten sposób wspólnotę siostrzana oraz misje apostolską Zgromadzenia” (Konstytucje 136-137). Do wybranej wczoraj s. Priscilii Lateli RMI dołączyły dzisiaj kolejne siostry, aby przez następne sześć lat (2023-2029) tworzyć wraz z nią Zarząd Generalny […]