Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

Każdy nowy rok rozpoczynamy wpatrzeni w Maryję – Matkę Syna Bożego. Duchowość Maryjna jest dla nas również ważna jak była dla Ojca Klareta. Na początek tego nowego roku polecamy modlitwę, którą do Maryi zwracał się Ojciec Założyciel. Dziewico i Matko Boga! Oddaję się Tobie jako Twoje dziecko i sługa. Poświęcam się Twojej matczynej miłości, abyś […]

Spojrzenie Klareta – triduum DZIEŃ 1

W pierwszym dniu Triduum będziemy modlić się wpatrując się w spojrzenie Klareta. Będziemy modlić się tym, co kontemplują jego oczy. Ojciec Klaret był bezwarunkowo zakochany w Chrystusie, karmił się intensywnym życiem modlitwy oraz uważnym i pokornym słuchaniem Słowa Bożego. Od najmłodszych lat jego pasją było Słowo, które pełniło wyjątkową rolę w całym jego życiu duchowym. […]