Akt Poświęcenia ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek dokona uroczystego Aktu Poświęcenia ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt Poświęcenia przewidziany jest około godziny 18.30. Poprzedzi go nabożeństwo pokutne, które rozpocznie się o godz. 17.00. Ojciec Święty, za pośrednictwem biskupów, skierował do wszystkich wiernych następujące słowa: „Minął już prawie miesiąc od rozpoczęcia […]