Uroczystość Objawienia Pańskiego

„Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu”. Mędrcy rozpoznali w Zbawiciela w… NOWORODKU. Potrafili zobaczy rzeczywistość, która była widoczna jedynie dla serca, a niewidoczna była oczom. Zobaczyli, rozpoznali i wyruszyli, aby o Nim […]