W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

„Zobowiązujemy się prowadzić styl życia Jezusa poprzez głębokie przeżywanie tajemnicy Eucharystii, aby stać się świadkami zbawczej miłości Boga do ludzi i obecności Bożego Królestwa na ziemi” (Konst. 6)

Dzieci Komunijne Dzieciom Misji

Dzień Misyjny w Białym Tygodniu to wydarzenie proponowane przez Dyrekcję Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce już od bardzo dawna. Od kilku lat za koordynację tego projektu na poziomie kraju odpowiada s. Monika Juszka RMI.

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Z Ewangelią wśród ludzi :)

Od 18 do 20 maja bieżącego roku Najświętszy posłał nas na północ Polski, a dokładnie do diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, do Parafii Wszystkich Świętych w Białej koło Trzcianki.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Z Konsekrowanymi…

Dzień skupienia w WSD Salwatorianów w Bagnie prowadzony przez s. dr Jolantę Hernik RMI.
Temat: „Piękno Życia Konsekrowanego. Jak świadomie i odpowiedzialnie przeżywać siebie i powołanie do życia według rad ewangelicznych”.