Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne. Baseny, fitnessy, siłownie, itp. To bardzo dobrze. Dbałość o własne ciało i własne zdrowie są ważne, ale człowiek to nie tylko ciało… Jesteśmy jednością ciała, psychiki i ducha. A jak to bywa przy „rzeczywistościach złożonych” zachwianie równowagi i zbytnie skupianie się tylko na jednej części […]

Prośba o modlitwę

W środkowej Nigerii, 1 lutego br., we wspomnienie Męczenników Klaretyńskich zostało porwanych z terenu parafii dwóch naszych Braci Misjonarzy Klaretynów. Są to o. Kenneth Kanwa CMF i o. Jude Nwachukwu CMF. Jeden z nich jest półtora roku po święceniach kapłańskich, drugi 6 lat.  Porywacze, z którymi jest kontakt telefoniczny, żądają wysokiego okupu, grożąc śmiercią Klaretynom.  […]

Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego obchodzimy w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego. W 1997 r. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego proponując, aby obchodzony był właśnie 2 lutego. Jak napisał: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty […]

Z miłości do Kościoła

„Z całkowitą gotowością oddajemy się służbie Kościołowi spiesząc tam, gdzie to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne. (…) Nade wszystko zaś staramy się o nawrócenie wszystkich osób konsekrowanych na służbę Bogu dla większej chwały Boga i Jego Najświętszej Matki”. (Konstytucje Zgromadzenia) W takim właśnie duchu, zgodnie z naszym charyzmatem, przez kilka weekendów grudnia 2023 r. i […]

Triduum Matki Założycielki 2024

Przez trzy dni (14-16 stycznia) przygotowujemy się do rocznicy przejścia do nieba naszej Matki Założycielki. Jesteśmy zaproszeni do tego, by żyć jej duchowością ze szczególnym zwróceniem uwagi na troskę i współczucie.  Pragniemy pogłębić doświadczenia duchowe Matki Założycielki. Pomoże nam to lepiej je poznać i w świetle Słowa nadać mu konkretne znaczenie w naszych codziennych działaniach. […]

W misji dzielonej

„Działanie apostolskie należy do samej natury naszego życia konsekrowanego” – tak czytamy w Konstytucjach Zgromadzenia. Co więcej, jest to zawsze działanie w misji dzielonej, to znaczy z innymi. Nigdy w zamknięciu i „samowystarczalności”. Dlatego z radością podejmujemy się wszelkich działań, w których możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Na zaproszenie ks. dra Bogusława Kieżla, […]

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

„Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków” (kolekta mszalna). Uroczystość Objawienia Pańskiego jest, obok […]

„Słuchać, rozmawiać i odpowiadać…”

W dniach 4 i 5 stycznia, s. Jolanta Hernik prowadziła dla wspólnoty sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinach warsztat formacyjny pt. „Słuchać,  rozmawiać i odpowiadać na  wolę Pana Boga”. Całe spotkanie odbyło się w klimacie otwartości na Słowo Boga i siebie nawzajem. Intensywnie, optymistycznie i pracowicie. Radość serca pomagała pokonać zmęczenie. Dobry klimat wspólnoty wspierał wytchnienie. jh/rmi

Dwa dni kolędowania w diecezji płockiej.

Czas Bożego Narodzenia to również czas kolędowania. Także tego misyjnego, w którym na różne sposoby uczestniczy s. Monika Juszka RMI. 3. i 4. stycznia spędziła razem z kolędnikami misyjnymi w diecezji płockiej. W środę (3 stycznia), wraz z dzieciakami i ich opiekunkami z Gralewa oraz pracownikami Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, s. Monika […]

Formacja konsekrowanych.

W dniach 28 i 29 grudnia, s. Jolanta Hernik RMI prowadziła warsztat formacyjny pt. „Troska o powołanie”. Warsztat był z przeznaczony dla sióstr na etapie formacji juniorackiej. Wzięło w nim udział 28 sióstr, z różnych zgromadzeń zakonnych w charyzmacie honorackim, z 4 krajów Europy: Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dni formacji odbyły się w Honoratianum – […]