Wspomnienie Matki Marii Patrocinio Giner.

13 listopada obchodzimy w naszym Zgromadzeniu wspomnienie bł. Marii Patrocinio Giner. Została zamordowana w czasie Wojny Domowej w Hiszpanii w 1936 roku. María de la Cinta Assumpció Giner Gómis urodziła się 4 stycznia 1874 roku. W 1893 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek i przyjęła imię Maria Patrocinio od św. Jana (Maria Patrocinio de […]

Maria Patrocinio Giner – kobieta mężna.

13 listopada obchodzimy w naszym Zgromadzeniu wspomnienie bł. Marii Patrocinio Giner. Została zamordowana w czasie Wojny Domowej w Hiszpanii w 1936 roku. María de la Cinta Assumpció Giner Gómis urodziła się 4 stycznia 1874 roku. W 1893 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek i przyjęła imię Maria Patrocinio od św. Jana (Maria Patrocinio de […]