Z Żywym Różańcem w Białymstoku

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku 29 czerwca bieżącego roku spotkali się pracownicy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.
Wśród nich również nasza s. Monika Juszka RMI.

Rekolekcje w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Każdy, kto chce się rozwijać potrzebuje nieustannej formacji. Dobry lekarzy, architekt czy nauczyciel czyta i dokształca się nieustannie. Podobnie jest z katechetami i nauczycielami religii. Oni troszczą nawet nie tylko o formację intelektualną, ale też o formację duchową. Dlatego też co roku odprawiają rekolekcje.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

„Zobowiązujemy się prowadzić styl życia Jezusa poprzez głębokie przeżywanie tajemnicy Eucharystii, aby stać się świadkami zbawczej miłości Boga do ludzi i obecności Bożego Królestwa na ziemi” (Konst. 6)

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Z Konsekrowanymi…

Dzień skupienia w WSD Salwatorianów w Bagnie prowadzony przez s. dr Jolantę Hernik RMI.
Temat: „Piękno Życia Konsekrowanego. Jak świadomie i odpowiedzialnie przeżywać siebie i powołanie do życia według rad ewangelicznych”.

Powołaniowy maj

Długoletnią tradycją w naszym Zgromadzeniu jest modlitwa o wierność powołanym i o nowe powołania szczególnie w miesiącu maju. Przez serce i ręce Maryi prosimy o to, by odpowiadać każdego dnia na dar powołania, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca i głosić z radością Słowo Boże całemu stworzeniu, poprzez pracowity, prosty i ubogi styl życia. […]

Misyjna sesja formacyjna sióstr zakonnych

Tradycyjnie już co roku Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych organizuje weekend formacyjny dla wszystkich sióstr zaangażowanych bezpośrednio sercem i działaniem w dzieło misyjne Kościoła. W dniach 12–14 kwietnia tego roku spotkanie takie miało miejsce w Dąbrowicy niedaleko Lublina. Uczeń-misjonarz we wspólnocie Kościoła Takie hasło przyświecało tegorocznemu spotkaniu, na które przyjechało ponad […]

Narodowy Marsz Życia

„Niech żyje Polska!” – pod takim hasłem odbył się 14 kwietnia bieżącego roku w całej Polsce bardzo szczególny marsz. Marsz w obronie życia. Uczestniczący w nim Polacy wyrazili swój sprzeciw wobec ataków na rodzinę, a w szczególności wobec drastycznych prób liberalizacji praw chroniących życie dzieci nienarodzonych. Marsz ten odbył się w wielu miastach naszego kraju. […]

Europejska Konferencja Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

W latach 70. XX w. powstało CEME (Europejska Konferencja Misyjnego Dzieła Dzieci). Zrzesza ona dyrektorów krajowych PDM w Europie oraz osoby odpowiedzialne w Dyrekcjach Krajowych za Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Od lat 80. spotkania odbywają się co dwa lata. Tym razem od 11 do 14 kwietnia br. CEME obradowało w Ciofliceni koło Bukaresztu (Rumunia). Wspólnie, […]