Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne. Baseny, fitnessy, siłownie, itp. To bardzo dobrze. Dbałość o własne ciało i własne zdrowie są ważne, ale człowiek to nie tylko ciało… Jesteśmy jednością ciała, psychiki i ducha. A jak to bywa przy „rzeczywistościach złożonych” zachwianie równowagi i zbytnie skupianie się tylko na jednej części […]

Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego obchodzimy w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego. W 1997 r. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego proponując, aby obchodzony był właśnie 2 lutego. Jak napisał: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty […]

Z miłości do Kościoła

„Z całkowitą gotowością oddajemy się służbie Kościołowi spiesząc tam, gdzie to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne. (…) Nade wszystko zaś staramy się o nawrócenie wszystkich osób konsekrowanych na służbę Bogu dla większej chwały Boga i Jego Najświętszej Matki”. (Konstytucje Zgromadzenia) W takim właśnie duchu, zgodnie z naszym charyzmatem, przez kilka weekendów grudnia 2023 r. i […]

Triduum Matki Założycielki 2024

Przez trzy dni (14-16 stycznia) przygotowujemy się do rocznicy przejścia do nieba naszej Matki Założycielki. Jesteśmy zaproszeni do tego, by żyć jej duchowością ze szczególnym zwróceniem uwagi na troskę i współczucie.  Pragniemy pogłębić doświadczenia duchowe Matki Założycielki. Pomoże nam to lepiej je poznać i w świetle Słowa nadać mu konkretne znaczenie w naszych codziennych działaniach. […]

W misji dzielonej

„Działanie apostolskie należy do samej natury naszego życia konsekrowanego” – tak czytamy w Konstytucjach Zgromadzenia. Co więcej, jest to zawsze działanie w misji dzielonej, to znaczy z innymi. Nigdy w zamknięciu i „samowystarczalności”. Dlatego z radością podejmujemy się wszelkich działań, w których możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Na zaproszenie ks. dra Bogusława Kieżla, […]

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

„Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków” (kolekta mszalna). Uroczystość Objawienia Pańskiego jest, obok […]

Formacja konsekrowanych.

W dniach 28 i 29 grudnia, s. Jolanta Hernik RMI prowadziła warsztat formacyjny pt. „Troska o powołanie”. Warsztat był z przeznaczony dla sióstr na etapie formacji juniorackiej. Wzięło w nim udział 28 sióstr, z różnych zgromadzeń zakonnych w charyzmacie honorackim, z 4 krajów Europy: Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dni formacji odbyły się w Honoratianum – […]

Niepokalana 2023

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to uroczystość głównej patronki naszego Zgromadzenia. Cieszymy się i świętujemy! Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście papież Pius IX dnia 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus. Było to w bazylice św. Piotra w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Dokładnie napisane […]

Nowenna do Niepokalanej 2023

Od 29 listopada do 7 grudnia, w całym naszym Zgromadzeniu, ze szczególną uwagą i pobożnością odprawiamy nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja Niepokalana jest główną patronką naszego Zgromadzenia oraz wzorem na naszej drodze. Chcemy się w nią wpatrywać i z Niej brać przykład. Niepokalana uczy nas szczególnie walki ze złem w jakiejkolwiek […]

W służbie Kościołowi.

Częścią charyzmatu Misjonarek Klaretynek RMI jest troska o odnowę Kościoła, o Jego świętość, wzrost i rozwój. Czynimy to rożnymi sposobami, od posługi we wspólnotach lokalnych po pracę w instytucjach watykańskich. Jedną z nich są Papieskie Dzieła Misyjne. W dniach 19-21 listopada bieżącego roku gościł w Polsce arcybiskup Emilio Nappa, sekretarz pomocniczy Dykasterii ds. Ewangelizacji i […]