Zakończyła się XVIII Kapituła Generalna.

31 lipca 2023 zakończyła XVIII Kapituła Generalna. Prowadzenie Zgromadzenia powierzone zostało na kolejne 6 lat siostrom: Priscilii, Amilbi, Beatriz, Thushari i Catherine. Siostry zgromadzone na Kapitule wypracowały również trzy drogi troski i uważności, które mają nas prowadzić w najbliżej przyszłości: troska o powołanie, o powszechne braterstwo i o ziemię, która jak napisał papież Franciszek, jest […]

XVIII Kapituła Generalna trwa.

Już od prawie dwóch tygodni 34 siostry z każdej prowincji Zgromadzenia są obecne, modlą się i pracują na XVIII Kapitule Generalnej, która odbywa się we Włoszech. W tej pierwszej części Kapituły siostry skupiły się przede wszystkim na dziękczynieniu. Na spojrzeniu z wdzięcznością, Panu Bogu i ludziom, na naszą rzeczywistość, posługę w Kościele, naszą duchowość i […]

XVIII KAPITUŁA GENERALNA ROZPOCZĘTĄ!

Siostry przybyłe z czterech kontynentów, reprezentujące każdy z 26 krajów gdzie jesteśmy obecne rozpoczęły obrady. Wczorajszy dzień był czasem powitań, pozdrowień, długich rozmów i dzielenia się przywiezionymi drobiazgami. Każdy organizm Zgromadzenia przygotował również małą wystawę, aby każda z sióstr mogła choć odrobinę dotknąć rzeczywistości krajów w których pracujemy. Teraz jest czas poważnej pracy, głębokiej modlitwy […]

XVIII Kapituła Generalna

W dniach 6-31 lipca w Rocca di Papa we Włoszech odbędzie się XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek. Takie wydarzenie odbywa się raz na sześć lat i jest najważniejszym spotkaniem sióstr z całego świata. Zostały one wybrane przez siostry w swoich prowincjach, aby być delegatkami i reprezentantkami każdej Misjonarki Klaretynki RMI. Wśród […]