Aktualności

Rzymskie spotkania.

Na zaproszenie o. Dinh Anh Nhue Nguyena OFMConv w dniach 15 i 16 stycznia 2023 roku s. Monika włączyła się w prowadzenie spotkań formacyjnych z zakresu misjologii i duchowości misyjnej, które zorganizowane zostały przez Sekretariat Generalny Papieskiej Unii Misyjnej.

15 stycznia b.r. w kaplicy Pontificio Collegio Urbano miał miejsce wieczór modlitwy i refleksji misjologicznej. W przeddzień liturgicznego wspomnienia bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej, klerycy oraz zaproszeni goście najpierw wspólnie odmówili uroczyste nieszpory, a następnie s. Monika Juszka RMI i don Armando Nugnes (rektor PCU) podzielili się swoimi myślami na temat aktualności myśli Błogosławionego w naszych czasach. Było to zakończenie roku jubileuszowego 150 rocznicy urodzin o. Manny. Całość spotkania prowadził o. Anh Nhue.

W poniedziałek, 16 stycznia 2023, dokładnie w 151 rocznicę urodzin o. Pawła Manny, w CIAMie (Centro Internazionale di Animazione Missionaria) rozpoczął się tygodniowy kurs formacyjny dla dyrektorów diecezjalnych i krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych z krajów hiszpańskojęzycznych. W sumie bierze w nim udział 35 osób z Hiszpanii, Puerto Rico, Kostaryki, Kolumbii, Chile i Salwadoru.

Pierwszy wykład pt. „Duchowość misyjna i charyzmat Papieskich Dzieł Misyjnych w dokumentach Kościoła ostatnich wieków i w nauczaniu bł. o. Pawła Manny” poprowadziła s. Monika. Po prezentacji pytaniom nie było końca!

Zachęcamy, by poznać bliżej osobę tego niezwykłego misjonarza i wizjonera, który w swojej myśli misyjnej wyprzedził nawet dokumenty Sobory Watykańskiego II.

Zanim jeszcze s. Monika RMI zajęła się pracą na rzecz formacji i animacji misyjnej, bezpośrednio po przyjeździe, wraz z innymi polskimi siostrami posługującymi w Rzymie, miała możliwość wspólnej modlitwy nieszporów z kardynałem Konradem Krajewskim w Kaplicy Paulińskiej w Watykanie. Modlitwa ta płynęła przede wszystkim za Ojca Świętego, a także w wielu innych intencjach jak choćby za dzieło misyjne Kościoła czy też za Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.