Aktualności

Rzymskie odwiedziny.

Od 17 do 20 kwietnia bieżącego roku s. Monika Juszka RMI wraz z innymi pracownikami Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych odwiedziła w Rzymie najważniejsze miejsca związane z działalnością misyjną Kościoła.

Pierwszego dnia po przyjeździe grupa pielgrzymów odwiedziła dom generalny Sióstr Klawerianek zawierzając całą współpracę misyjną za wstawiennictwem bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

Drugiego dnia pobytu najpierw odpowiedzieliśmy na zaproszenie byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce, a aktualnego rektora Akademii Kościelnej w Rzymie – abpa Salvatore Pennacchio. Później ekipa PDM spotkała się w Dykasterii ds. Ewangelizacji ze swoimi rzymskimi władzami: Prezydentem PDM abpem Emilio Nappa oraz czterema sekretarzami generalnymi PDM.

Środa, czyli trzeci dzień pobytu rozpoczął się od audiencji generalnej z Papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra. Po południu zaś, ks. Maciej Będziński (dyrektor krajowy PDM) wraz z jednym z pracowników, panem Krzysztofem Kopanią i siostrą Moniką odwiedzili siostry z domu generalnego Sióstr Misjonarek Klaretynek RMI.

Czwarty, i ostatni dzień, to modlitwa w czasie Mszy Świętej przy grobie św. Jana Pawła II, a następnie powrót do Polski.

Był to niezwykle intensywny, a jednocześnie piękny czas pobytu w wiecznym Mieście.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.