Aktualności

Pokój należy budować bezustannie…

Pokój to nie tylko brak wojny. To również gotowość do współczucia, do pojednania. Jest dobrem, dialogiem, drogą… Przed nami kilka myśli papieży o tym, czym jest POKÓJ.

FRANCISZEK

„W każdej epoce pokój jest zarówno darem Bożym, jak i owocem wspólnego zaangażowania.   Wszyscy mogą współdziałać w budowaniu bardziej pokojowego świata: począwszy od własnego serca, poprzez relacje w rodzinie, społeczeństwie i środowisku, aż po relacje między narodami i między państwami”. Orędzie na 55. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2022

„Gotowość do zainteresowania się [drugim człowiekiem], do współczucia, do pojednania i uzdrowienia, do wzajemnego szacunku i wzajemnej akceptacji jest uprzywilejowanym sposobem budowania pokoju”.  Orędzie na 54. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2021

„Pokój należy budować bezustannie, jest drogą, którą przebywamy razem, zawsze szukając dobra wspólnego i zobowiązując się do dotrzymywania danego słowa i poszanowania prawa. We wzajemnym słuchaniu mogą też wzrastać poznanie i szacunek dla drugiego, aż po rozpoznanie w nieprzyjacielu twarzy brata”. Orędzie na 53. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2020

BENEDYKT XVI

„Pokój jest owocem sprawiedliwości i skutkiem miłości. Pokój jest przede wszystkim darem Boga. Pokój jednak nie jest tylko darem, który należy przyjąć, lecz jest także dziełem, które trzeba tworzyć. Abyśmy byli naprawdę wprowadzającymi pokój, musimy nauczyć się współczucia, solidarności, współpracy i braterstwa”. Orędzie na 45. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2012

„Ludzie pojednani z Bogiem są bliżsi pokoju. […] Pokój to nie tylko brak wojny. To owoc czystego serca i poszanowania godności każdego człowieka”. Orędzie na 44. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2011

JAN PAWEŁ II

„Pokój jest dobrem, które należy wprowadzać poprzez dobro: jest on dobrem dla poszczególnych osób, dla rodzin, dla narodów świata i dla całej ludzkości; jest zatem dobrem, którego należy strzec i które należy rozwijać, wybierając i czyniąc dobro”. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2005

„Kościół natomiast zawsze nauczał i uczy również dziś oczywistej, prostej prawdy: pokój jest możliwy. Co więcej, Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem”. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2004

„Dialog między kulturami pozwala dostrzec, że różnorodność jest bogactwem, i skłania umysły ludzi do wzajemnej akceptacji, prowadzącej do autentycznej współpracy, zgodnej z pierwotnym powołaniem całej ludzkiej rodziny do jedności. Dialog jest zatem znakomitym narzędziem budowania cywilizacji miłości i pokoju”. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2001

Ostatnio dodane: