Aktualności

Niedziela Dobrego Pasterza

Czwarta niedziela okresu wielkanocnego nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest to również 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Papież Franciszek napisał w tegorocznym orędziu na ten dzień między innymi takie słowa:

„Jesteśmy powołani, aby być stróżami jedni drugich, by tworzyć więzi zgody i dzielenia się, by leczyć rany stworzenia, żeby nie zostało zniszczone jego piękno. Krótko mówiąc, do tego, aby stać się jedną rodziną we wspaniałym wspólnym domu stworzenia, w harmonijnej różnorodności jego elementów. W tym szerokim znaczeniu swoiste „powołanie” mają nie tylko jednostki, ale także narody, wspólnoty i różnego rodzaju stowarzyszenia.

Michałowi Aniołowi Buonarrotiemu przypisuje się słowa: „Każdy blok kamienia ma w sobie posąg, a odkrycie go jest zadaniem rzeźbiarza”. Jeśli takie może być spojrzenie artysty, to tym bardziej Bóg patrzy na nas w ten sposób — w tamtej dziewczynie z Nazaretu dostrzegł Matkę Boga; w rybaku Szymonie, synu Jony, dostrzegł Piotra, opokę, na której zbuduje swój Kościół; w celniku Lewim dostrzegł apostoła i ewangelistę Mateusza; w Szawle, surowym prześladowcy chrześcijan, zobaczył Pawła, Apostoła Narodów. Jego miłujące spojrzenie zawsze nas dosięga, porusza, wyzwala i przemienia, czyniąc nowymi ludźmi.

Taka jest dynamika każdego powołania: dosięga nas spojrzenie Boga, który nas powołuje. Powołanie, podobnie jak świętość, nie jest nadzwyczajnym doświadczeniem, zarezerwowanym dla nielicznych. Tak jak istnieje „świętość z sąsiedztwa” (por. adhort. apost. Gaudete et exsultate, 6-9), tak również powołanie jest dla wszystkich, ponieważ Bóg patrzy na każdego i każdego powołuje”.

Konstytucje naszego Zgromadzenia przypominają, że:

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinniśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, radośnie oddane głoszeniu wszelkiemu stworzeniu Świętego Prawa Pana, poprzez styl życia: pracowity, prosty i ubogi” (Konst. 71).

Materiały liturgiczne do wykorzystania:

https://missio.org.pl/dzielo-piotra/niedziela-dobrego-pasterza-swieto-patronalne-papieskiego-dziela-sw-piotra-apostola-materialy-liturgiczne/

Pełny tekst orędzia:

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.