Aktualności

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dyrekcja Krajowa PDM została poproszona o przygotowanie i poprowadzenie modlitwy Anioł Pański o godzinie 12.00. Miała być to jednak modlitwa w duchu misyjnym i połączona z posłaniem misyjnych wolontariuszy.

Dokładnie tak się stało. Wraz z tysiącami młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich rozważyliśmy postawy Maryi, tej, która usłyszała głos Boga, przyjęła Jego posłanie i podjęła misyjne działanie współpracy dla zbawienia ludzi. W zrozumieniu tych treści pomogły świadectwa o. Ditricka Juliusa Sangi IMC, ks. Przemka Robaszkiewicza, państwa Olgi i Krzysztofa Kopania oraz s. Moniki.

W czasie tego nabożeństwa posłania pomodliliśmy się również za obecnych tam 62. wolontariuszy misyjnych z 9 wolontariatów, tych, którzy jak Maryja „zrozumieli znaczenie swojego sakramentu chrztu świętego i rozszyfrowali ten kod Boga, jaki mamy w swojej duszy”. Po modlitwie, każda z tych osób została imiennie posłania, a znakiem powierzonej jej przez Kościół misji było wręczenie krzyży misyjnych pobłogosławionych wcześniej przez papieża Franciszka.

Czas spędzony na Lednicy był również okazją do wielu miłych misyjnych i medialnych spotkań.

RELACJA VIDEO ZE SPOTKANIA – zapowiedź nabożeństwa posłania od 49:42′, całe nabożeństwo od 2:06:08.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).