Aktualności

Misyjna posługa w Kościele powszechnym.

„Z całkowitą gotowością oddajemy się służbie Kościołowi, zgodnie z naszym charyzmatem, spiesząc tam, gdzie to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne”. (Konstytucje nr 7)

Te słowa z Konstytucji naszego Zgromadzenia przypominają nam, że Misjonarki Klaretynki RMI pracują w jedności z całym Kościołem Chrystusowym i dla Niego. Tam dokąd Pan Bóg nas poprowadzi i wezwie poprzez zadania powierzone przez ludzi, tam spieszymy, by ewangelizować.

W tym właśnie duchu powszechności misji, na zaproszenie s. Roberty Tremarelii AMSS, sekretarza generalnego PDMD, s. Monika Juszka RMI podzieliła się swoim doświadczeniem i pomysłami ze wszystkimi zaangażowanymi w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz współpracownikami i sympatykami tego Dzieła.

Od kilku lat, na początku maja, Sekretariat Międzynarodowy (Generalny) Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci organizuje spotkania formacyjne mające na celu przypomnieć i pogłębić charyzmat powstałego 180 lat temu Dzieła. Są to zwykle 4 spotkania, które odbywają się po jednym w każdym z języków: hiszpańskim, włoskim, angielskim i francuskim.

W tym roku zatrzymaliśmy się nad tematem: Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i misja dzieci w duchu PDMD. S. Monika została poproszona o uczestnictwo 2 maja br. w spotkaniu hiszpańskojęzycznym prowadzonym przez o. Manuela Jimeneza z archidiecezji Bogota oraz o poprowadzenie następnego dnia, spotkania w języku włoskim.

Cieszymy się, że prezentacja została przyjęta z życzliwym zainteresowaniem i zapraszamy do współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi! https://missio.org.pl/

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).