Aktualności

Misjonarki Klaretynki RMI w Stowarzyszeniu Misjologów Polskich

W 2006 roku powstało Stowarzyszenie Misjologów Polskich, którego statut został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w marcu 2007 roku.

Celem Stowarzyszenia jest: refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła (w różnych aspektach, nie tylko teologicznych), promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów, a także troska o dydaktykę misjologii. https://www.misjologia.pl/

Uchwałą z dnia 26 kwietnia 2022 roku Zarząd Stowarzyszenia Misjologów Polskich przyjął do tegoż Stowarzyszenia naszą siostrę Monikę Juszkę RMI. Cieszymy się, że jako Misjonarki Klaretynki RMI możemy być obecne w tym szacownym gronie.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.