Aktualności

Maria del Olvido Noguera Albeda

22 września każdego roku w naszym Zgromadzeniu wspominamy błogosławioną Marię del Olvido Noguera Albeda.

Urodziła się w Carcagente w Hiszpanii, w 1903 roku. Była wychowanka i uczennicą naszej klaretyńskiej szkoły. Należała do Akcji Katolickiej, a jej życie charakteryzowało się troską o najuboższych. W czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 30 XX wieku została aresztowana razem ze swoim bratem. Ponieważ nie chcieli wyrzec się Chrystusa i swojej wiary zostali rozstrzelani w Benifairó de Valldigna w 1936 roku.Papież Jan Paweł II beatyfikował ją 11 marca 2001 roku.

Prośmy Marię del Olvido, aby wstawiała się za nami upraszając nam wierność Panu we wszystkich okolicznościach życia.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).