Aktualności

Maria del Olvido Noguera Albeda

22 września każdego roku w naszym Zgromadzeniu wspominamy błogosławioną Marię del Olvido Noguera Albeda.

Urodziła się w Carcagente w Hiszpanii, w 1903 roku. Była wychowanka i uczennicą naszej klaretyńskiej szkoły. Należała do Akcji Katolickiej, a jej życie charakteryzowało się troską o najuboższych. W czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 30 XX wieku została aresztowana razem ze swoim bratem. Ponieważ nie chcieli wyrzec się Chrystusa i swojej wiary zostali rozstrzelani w Benifairó de Valldigna w 1936 roku.Papież Jan Paweł II beatyfikował ją 11 marca 2001 roku.

Prośmy Marię del Olvido, aby wstawiała się za nami upraszając nam wierność Panu we wszystkich okolicznościach życia.

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.