Aktualności

Łączność serc w dobroci i pomocy.

Pragniemy podziękować wszystkim dobroczyńcom, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Jak powiedział sam Pan Jezus „wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Od wielu już tygodni trwa wojna na Ukrainie. Nie wszyscy mogli się ewakuować z zagrożonych terenów. Pozostali w kraju, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Niestety najbardziej cierpią zawsze dzieci.

Skałat Stary, fot. za www.wschod.misje.pl

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża prowadzą w Starym Skałacie Centrum Wczesnego Wspomagania Niewidomych Dzieci im. Jana Pawła II. Dzięki pomocy naszych dobroczyńców z Hiszpanii, KORIMA Claretianas (pozarządowa organizacja pomocy charytatywnej związana z naszym Zgromadzeniem http://www.korimaclaretianas.org/) sfinansowała zakup zamrażarki oraz żywności dla dzieciaków i Sióstr w Skałacie.

Bardzo dziękujemy za otwarte serca, tym bardziej, że nasi Hiszpańscy przyjaciele nie są jedynymi osobami wspomagającymi tych najbardziej potrzebujących z naszych braci zarówno na Ukrainie jak i wielu innych częściach świata.

Dziękujemy i otaczamy codzienną modlitwą.

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).