Aktualności

Klaretyński Wielki Post

W kolejne piątki Wielkiego Postu zapraszamy do rozważania myśli naszych Założycieli. Zarówno Matka Antonia Paris, jak i Ojciec Antoni Klaret często wpatrywali się w Krzyż Chrystusa. U Ukrzyżowanego Pana szukali wsparcia, pocieszenia i pomocy. Od Niego uczyli się jak przemieniać siebie i nieść Ewangelię innym ludziom.

Maria Antonia Paris często powtarzała, że wszystko, co dotyczyło Zgromadzenia, które miała założyć oraz wszystko to, co później robiła prowadząc swoje siostry, pisząc Konstytucje, posługując potrzebującym, ucząc dziewczęta, itp. robiła wpatrzona w Krzyż Chrystusa. To tutaj wszystko Jezus jej pokazał. Stąd ją uczył co i jak ma robić.
Ojciec Antoni Klaret z Krzyża Chrystusa uczył się miłości do Boga i do drugiego człowieka. Uczył się przyjmować cierpienie i nie przywiązywać się do tego, co światowe.
Matka Antonia Paris mówiła, że świadome i dobrowolne przyjmowanie trudności, choroby i cierpienia włącza nas w odkupieńczą misję Jezusa.
Ojciec Klaret mówił, że świętość nie jest łatwa. Im bardziej ktoś pragnie zostać świętym, im bardziej pragnie być doskonałym na wzór Chrystusa, tym więcej powinien modlić się, pracować i cierpieć.
Maria Antonia Paris mówiła, że podobieństwo do Chrystusa to również podobieństwo do Niego w trudnościach i posłuszeństwie Panu Bogu, aż do końca.
Ojciec Klaret mówił, że od Chrystusa Ukrzyżowanego powinniśmy uczyć się przebaczać. On sam nauczył nas, jak to zrobić.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.