Aktualności

Jest radość!

27 października br. Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji po raz szósty wręczyła medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym dla misji. Tym razem wśród wyróżnionych znalazła się redakcja dwumiesięcznika „Świat Misyjny”.

To misyjne czasopismo dla dzieci wydawane jest od 1983 r. przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce https://missio.org.pl/papieskie-dzielo-misyjne-dzieci/ Obecnie dwumiesięcznik dociera do szerokiego grona odbiorców poprzez diecezje i prenumeratę szkolną i indywidualną. Magazyn dla dzieci podejmuje tematykę animacji misyjnej; językiem dziecięcym tłumaczy wydarzenia misyjne. Stałe rubryki przybliżają wartość modlitwy, słowa Bożego oraz działalność dzieci na rzecz misji – https://missio.org.pl/swiat-misyjny/

Od prawie trzech lat redaktorem prowadzącym „Świata Misyjnego” jest s. Monika Juszka RMI.

Uroczysta gala wręczenia medali rozpoczęła się Mszą świętą w warszawskiej archikatedrze pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, homilię wygłosił bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.  Dalsza część odbyła się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W czasopiśmie najważniejsi są czytelnicy i dlatego to oni odebrali nagrodę i za nią podziękowali w imieniu całej redakcji oraz Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Nasi niestudzeni i najwierniejsi fani byli w podróży od 4.00 rano, bo przyjechali, aż z Bytomia: z Ochronki im. bł. E. Bojanowskiego wraz z s. Leonią i s. Salutarią oraz z Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu z księdzem proboszczem Konradem Krzyżem.

Podziękowania były wypowiedziane wierszem! Stresu nie brakowało, ale wszyscy spisali się… NA MEDAL!

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).