Aktualności

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).

31 maja każdego roku Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki dziękują Panu Bogu za dar powołania klaretyńskiego. Powołania do głoszenia Słowa, do odnowy Kościoła, do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Powołania do życia na wzór Apostołów i Maryi Niepokalanej. Powołania do walki ze złem w każdej jego formie i do bycia z ludźmi i wśród ludzi będąc dla niech znakiem Bożej miłości.

Jako Siostry Maryi Niepokalanej świętujemy ten szczególny dla nas dzień wraz z Maryją, w dniu kiedy wspominamy jej wyruszenie w drogę, by nieść Jezusa i służyć potrzebującej osobie.

W tych dniach Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice, do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I zawołała donośnym głosem: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona! Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie. Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana. (…) Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, a potem wróciła do domu.

Łk 1, 39-45.56

Najświętsza Maryjo Panno, Ty potrafiłaś trwać przy Elżbiecie i towarzyszyć jej oddając się w ciszy codziennym posługom napełniając je życiem i nadzieją. Prosimy Cię, abyś pomogła każdej i każdemu z nas wzrastać w pełni w naszym powołaniu, byśmy pomagali sobie wzajemnie i łączyli w życiu harmonijnie modlitwę, braterstwo i misję. Amen

Zapraszamy dzisiaj wszystkich do świętowania i dziękowania razem z nami za dar charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek i za dar powołania każdej Misjonarki Klaretynki RMI od 1855 roku, aż do dziś!

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).