Aktualności

Dzieci Komunijne Dzieciom Misji

Dzień Misyjny w Białym Tygodniu to wydarzenie proponowane przez Dyrekcję Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce już od bardzo dawna. Od kilku lat za koordynację tego projektu na poziomie kraju odpowiada s. Monika Juszka RMI.

Zasadniczo do s. Moniki należy przygotowanie materiałów broszurowych, medialnych oraz prasowych do każdorazowego przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia w parafiach i szkołach. Czasami jednak udaje się też spotkać z niektórymi grupami ” w realu”.

Tak było właśnie 27 maja bieżącego roku kiedy to, na zaproszenie s. Sylwii Wójtowicz siostra Monika odwiedziła niezwykle gościnną parafię Nawrócenia Świętego Pawła w Skórcu (diecezja siedlecka). Tam, wraz z rodzinami dzieci, które dzień wcześniej przyjęły Pierwsza Komunię Świętą oraz z samymi „bohaterami” tej uroczystości, wspólnie modliła się za dzieci świata.

Była to również okazja, aby wszystkim obecnym tego dnia w kościele opowiedzieć nieco o życiu dzieciaków w rożnych częściach świata, o tym jak one przygotowują się do Komunii Świętej, jak wygląda Eucharystia na Czarnym Lądzie lub w dalekiej Azji.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i niezwykle miłe spotkanie!

Ostatnio dodane:

W Siedlcach o modlitwie.

11 czerwca bieżącego roku s. Jolanta Hernik RMI poprowadziła w Siedlcach jedno ze spotkań z cyklu „Przekroczyć siebie”. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiła tę perłę duchowości, którą jest modlitwa.

Misyjne posłanie na Lednicy

1 czerwca 2024 roku na Polach Lednickich miało miejsce kolejne spotkanie młodych z całej Polski. Tym razem były tam również obecne Papieskie Dzieła Misyjne, a wśród nich s. Monika Juszka RMI.

Dzień powołania klaretyńskiego 2024

„Nasze klaretyńskie powołanie jest darem, na który powinnyśmy odpowiadać każdego dnia, żyjąc w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Ojca, z radością oddane głoszeniu Świętego Prawa Pana całemu stworzeniu, poprzez styl życia pracowity, prosty i ubogi” (Konstytucje Zgromadzenia).