Aktualności

Działamy misyjnie w Kościele

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek ma za zadanie przyczyniać się do odnowy Kościoła. „Miłość do Kościoła i jedność z nim są głęboko zakorzenione w naszym Zgromadzeniu. Przyjmujemy z pełną gotowością wskazówki Ojca Świętego i Biskupów” (Konstytucje nr 8).

Dzisiaj (5 stycznia 2022) s. Monika Juszka RMI, jako sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, wraz z kolędnikami misyjnymi odwiedziła kardynała Kazimierza Nycza oraz arcybiskupa nuncjusza Salvatore Pennacchio.

Okres Bożego Narodzenia jest pełen radości i kolędowania. Kolędnicy misyjni PDMD w tym czasie szczególnie niosą wszystkim ewangeliczną radość, że Pan Jezus przyszedł na świat dla każdego człowieka. Ten kolędniczy zapał i pragnienie głoszenia Jezusa są tak wielkie, że dzielni kolędnicy z Woli Uhruskiej (diecezja siedlecka) wraz ze swoimi opiekunami pokonali prawie 300 kilometrów (i to w jedną stronę!), żeby dotrzeć do Warszawy i kolędować w kurii i nuncjaturze.

Najpierw zawitali na ulicę Miodową w Warszawie, w gościnne progi księdza kardynała Kazimierza Nycza. Tutaj kolędnicy z entuzjazmem zaprezentowali księdzu kardynałowi tegoroczną scenkę kolędniczą, przybliżając potrzeby dzieci w Azji Środkowej. Był również czas na wspólną herbatę i coś słodkiego, a przede wszystkim na możliwość osobistej rozmowy z pasterzem metropolii warszawskiej.

Po pożegnaniu z księdzem kardynałem kolędnicy poszli do katedry warszawskiej pomodlić się przy grobie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zobaczyli też warszawską Syrenkę na Starówce, Plac Zamkowy, kościół św. Anny oraz miejsce pracy i zamieszkania pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Kolejne kroki skierowali do nuncjatury apostolskiej. Spotkanie z księdzem nuncjuszem było dla wszystkich niezwykle ważne. To właśnie nuncjusz apostolski w każdym kraju jest bezpośrednim przedstawicielem Ojca Świętego, a sam budynek nuncjatury to terytorium Watykanu. Ksiądz abp Salvatore Pennacchio wyraził radość ze spotkania z dziećmi, które są „przedłużeniem rąk Ojca Świętego” i pomagają mu w dziele ewangelizacji świata, troszcząc się o swoich rówieśników w krajach misyjnych.

Również dla nas, Misjonarek Klaretynek RMI, to spotkanie na małym fragmencie watykańskiej ziemi w Warszawie, było bardzo znaczące, bo jak mówią nasze konstytucje: „Z całkowitą gotowością oddajemy się służbie Kościołowi, zgodnie z naszym charyzmatem spiesząc tam, gdzie to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne” oraz „Przyjmujemy z pełną gotowością wskazówki Ojca Świętego i Biskupów”.

Ostatnio dodane:

Uroczystość Trójcy Świętej

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
W naszym klaretyńskim charyzmacie staramy się wypełniać to Jezusowe polecenie głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Zesłanie Ducha Świętego

Od początku istnienia Zgromadzenia Duch Święty przynagla nas do odnowy Kościoła i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.