Misja

Duszpasterstwo na rzecz sprawiedliwości i pokoju

Przyjęcie Jezusa do swojego życia tak na serio zawsze wyprowadza nas ku potrzebom drugiego człowieka, zwłaszcza tego odrzuconego, cierpiącego.

Staramy się najpierw uwrażliwiać nasze serca, by były one coraz bardziej podobne do Serca Jezusa pochylającego się z miłością nad każdą biedą ludzką i cierpieniem i ta Jezusową wrażliwością “zarażać” innych, by wspólnie razem podejmować się różnych działań:

  • pracując na rzecz pokoju, sprawiedliwego rozwoju dla wszystkich, sprawiedliwości społecznej, troski o ekologię, obrony i promocji praw ludzkich, szczególnie tych najsłabszych: kobiet i dzieci współpracując z Caritas, w więzieniach, w Centrach dla emigrantów i uchodźców;
  •  
  • wcielając w naszych wspólnotach w codziennych decyzjach nasze zobowiązania na rzecz pojednania i pokoju; wychowując młodzież i dzieci do odpowiedzialności za świat, włączając uczniów i wychowanków w różne projekty socjalno – edukacyjne: formacyjne, konkretne akcje i zobowiązania solidarnościowe na rzecz potrzebujących w kraju i na misjach;
  • włączając się w propozycje organizacji pożytku publicznego związanych z naszym Zgromadzeniem, przygotowując doświadczenia misyjne i wolontariatu, różne akcje, zbiórki na rzecz potrzebujących.

Jeśli chcesz zapoznać się bliżej z konkretnymi projektami naszych organizacji to tu znajdziesz do nich linki: