Triduum o. Klareta 2023

Każdego roku przygotowujemy się do uroczystości św. Antoniego Marii Klareta przez modlitewne triduum od 21 do 23 października. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W tym roku nasze triduum koncentruje się wokół trzech tematów: Troska o powołanie, troska o braterstwo i troska o „wspólny dom”, czyli Ziemię. Troska o powołanie Tak jak wkładamy wiele wysiłku i troski […]

Niedziela Misyjna 2023

W 1926 roku papież, Pius XI, postanowił, aby każda PRZEDOSTATNIA niedziela października była Światowym Dniem Misyjnym. I tak jest do dzisiaj od 97. lat. W Polsce mówimy o Niedzieli Misyjnej, którą obchodzić będziemy 22 października. Hasło tego roku brzmi: Misje sercem Kościoła. Światowy Dzień Misyjny ustanowiony został przede wszystkim po to, aby przypomnieć wszystkim wierzącym, […]

U Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

Rokitno to pięknie położona miejscowość w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a jednocześnie sanktuarium Tej, która zawsze słucha cierpliwie. To tam dane nam było posługiwać w ostatnich dniach jako Misjonarkom Klaretynkom RMI. W dniach 22-24 września b.r. odbyły się tam rekolekcje dla katechetów. Na zaproszenie Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej z Zielonej Góry księdza dra Wojciecha Lechowa, poprowadziła je […]

Profesja wieczysta.

„… ślubuję Bogu ubóstwo, posłuszeństwo i czystość na całe życie, i obiecuję żyć w tej rodzinie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, starannie wypełniając obowiązki wynikające z mojego stanu zakonnego” – takie słowa wypowiedziały 22 września b.r. siostry Yuliana B. Sogen RMI i Thi Hoan Vo RMI. To była wielka radość dla naszej prowincji, że pracujące […]

Maria del Olvido Noguera Albeda

22 września każdego roku w naszym Zgromadzeniu wspominamy błogosławioną Marię del Olvido Noguera Albeda. Urodziła się w 1903 roku w Carcagente w Hiszpanii. Była wychowanką i uczennicą naszej klaretyńskiej szkoły. Należała do Akcji Katolickiej, a jej życie charakteryzowało się troską o najuboższych. W czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 30 XX wieku została aresztowana […]

Jesienne zebranie PDM i innych środowisk misyjnych 2023.

W dniach 11 i 12 września b.r. w Częstochowie odbyło się kolejny już raz, organizowane przez Dyrekcję Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, jesienne zebranie wszystkich osób zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła. Wśród prawie 100 uczestników obecne były osoby świeckie, siostry zakonne, bracia i ojcowie zakonni oraz księża diecezjalni. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą adoracji, Koronki […]

Artesanas del cuidado, czyli…

… czyli fachowcy w trosce o innych, osoby, które potrafią budować kulturę zatroskania i opieki. Taki tytuł nosi dokument, który wydany został po zakończonej w lipcu XVIII Kapitule Generalnej. Przedstawiony został oficjalnie dzisiaj (9 września b.r.) w czasie spotkania on-line z siostrami, przedstawicielami rodziny klaretyńskiej oraz naszymi przyjaciółmi i dobroczyńcami. Spotkanie, zorganizowane przez siostry z […]

Dla Kościoła, z Kościołem i w Kościele.

Oddanie życia dla Kościoła w codziennej posłudze jest w naszym charyzmacie niezwykle ważne. Od samego początku, pragnieniem Założycieli było to, aby Misjonarki Klaretynki RMI były wierne nauce Kościoła, współpracowały z nim i codziennie modliły się za niego. W Polsce mamy tę radość, że w naszych apostolatach pracujemy na wszystkich szczeblach Kościoła. Zarówno we wspólnotach parafialnych, […]

Pierwsza wspólnota.

W charyzmacie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek bardzo ważne jest życie we wspólnocie jak w rodzinie. Pierwsza wspólnota w naszym Zgromadzeniu powstała 3 września 1855 roku. To właśnie wtedy, kilka dni po złożeniu ślubów przez Matkę Antonię Paris, pozostałe siostry, które jej towarzyszyły od samego początku, również złożyły swoją pierwszą profesję zakonną. Codzienne życie wspólnoty […]

Śluby Matki Założycielki

Według zachowanych w Zgromadzeniu akt profesji zakonnej „27 sierpnia 1855 roku, w wieku 41 lat, siostra Maria Antonia od Świętego Piotra Paris złożyła profesję zakonną na ręce Jego Ekscelencji Antoniego Marii Klareta i Klary”. W tradycji Zgromadzenia, od samych początków, bardzo mocno wspominamy i świętujemy ten dzień. Sama Antonia tak wspomina to wydarzenie: „Kiedy Jego […]