Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne. Baseny, fitnessy, siłownie, itp. To bardzo dobrze. Dbałość o własne ciało i własne zdrowie są ważne, ale człowiek to nie tylko ciało… Jesteśmy jednością ciała, psychiki i ducha. A jak to bywa przy „rzeczywistościach złożonych” zachwianie równowagi i zbytnie skupianie się tylko na jednej części […]

Prośba o modlitwę

W środkowej Nigerii, 1 lutego br., we wspomnienie Męczenników Klaretyńskich zostało porwanych z terenu parafii dwóch naszych Braci Misjonarzy Klaretynów. Są to o. Kenneth Kanwa CMF i o. Jude Nwachukwu CMF. Jeden z nich jest półtora roku po święceniach kapłańskich, drugi 6 lat.  Porywacze, z którymi jest kontakt telefoniczny, żądają wysokiego okupu, grożąc śmiercią Klaretynom.  […]

Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego obchodzimy w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego. W 1997 r. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego proponując, aby obchodzony był właśnie 2 lutego. Jak napisał: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty […]

Wspomnienie Błogosławionych Męczenników Klaretyńskich.

1 lutego obchodzimy wspomnienie Felipe de Jesús Munárriz Azcona i towarzyszy – 184 Męczenników Klaretyńskich. Wielu naszych braci i sióstr z Rodziny Klaretyńskiej było wiernych Panu Bogu, aż do oddania życia. Decydującym powodem wyboru tej daty wspomnienia było przypomnienie daty zamachu na życie Ojca Klareta w Holguín (Kuba) 1 lutego 1856 r. Chociaż sam Ojciec […]

Sesja formacyjna w Częstochowie

W dniach 26-28 stycznia bieżącego roku odbyła się w Częstochowie XXXI Sesja Formacyjna Sióstr Zakonnych odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań. Nie można dać komuś tego, czego samemu się nie posiada. Zatem zanim pójdzie się towarzyszyć innym w rozpoznawaniu i rozeznawaniu ich drogi powołania, trzeba najpierw samemu wiedzieć kim się jest, czym wyróżnia się życie zakonne od […]

Z miłości do Kościoła

„Z całkowitą gotowością oddajemy się służbie Kościołowi spiesząc tam, gdzie to najbardziej potrzebne, stosowne i skuteczne. (…) Nade wszystko zaś staramy się o nawrócenie wszystkich osób konsekrowanych na służbę Bogu dla większej chwały Boga i Jego Najświętszej Matki”. (Konstytucje Zgromadzenia) W takim właśnie duchu, zgodnie z naszym charyzmatem, przez kilka weekendów grudnia 2023 r. i […]

Niedziela Słowa Bożego 2024

Papież Franciszek w Liście Apostolskim „Aperuit illis” wydanym w formie motu proprio w 2019 roku postanowił, aby trzecia Niedziela Zwykła w ciągu roku, była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Jako Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki jesteśmy powołane do tego, aby być misjonarkami Słowa. Poznawać Je, utożsamiać się z Nim i głosić je […]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024

Jak co roku, od 18 do 25 stycznia, obchodzić będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku pod hasłem: Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27) Jezus posyłając Apostołów na cały świat, żeby głosili Ewangelię założył Kościół. JEDEN Pan Jezus założył JEDEN Kościół. Pragnieniem Pana Boga jest zawsze […]

Wspomnienie Założycielki

Wspominamy dzisiaj (17 stycznia) dzień narodzin dla nieba czcigodnej Sługi Bożej Matki Marii Antonii Paris. Była kobietą zakochaną w Bogu, która szukała Go bez zmęczenia. Pan poprosił ją, aby założyła „Nowy Zakon”, który będzie żył w jedności z Kościołem i Jego pasterzami, głosząc w ubóstwie Święte Prawo Pana. Misjonarki Klaretynki na całym świecie obchodzą liturgiczne […]

Triduum Matki Założycielki 2024

Przez trzy dni (14-16 stycznia) przygotowujemy się do rocznicy przejścia do nieba naszej Matki Założycielki. Jesteśmy zaproszeni do tego, by żyć jej duchowością ze szczególnym zwróceniem uwagi na troskę i współczucie.  Pragniemy pogłębić doświadczenia duchowe Matki Założycielki. Pomoże nam to lepiej je poznać i w świetle Słowa nadać mu konkretne znaczenie w naszych codziennych działaniach. […]