Aktualności

60. Światowy Tydzień Modlitwy o Powołania.

W tym roku tydzień ten zbiega się z rozpoczęciem maja. W naszym Zgromadzeniu to zarówno miesiąc naszej Patronki, czyli Maryi Niepokalanej, jak i Miesiąc Modlitwy o Powołania Klaretyńskie.

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek zostało założone przez św. Antoniego Marię Klareta i czcigodną Służebnicę Bożą Marię Antonię Paris w 1855 roku. Dzisiaj duchowe córki Założycieli obecne są na czterech kontynentach, w 25 krajach świata, „na wzór Apostołów trudząc się aż do śmierci głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Jesteśmy Zgromadzeniem międzynarodowym. Mieszkamy i pracujemy z siostrami rożnych narodowości razem „tworząc jedną rodzinę o jednym sercu, jak tego chce od nas Pan”.

Zobacz gdzie posługujemy: https://misionerasclaretianasrmi.org/community/

W maju w naszym Zgromadzeniu szczególnie dziękujemy Panu Bogu za dar charyzmatu Misjonarek Klaretynek RMI i za każdą siostrę. Prosimy o wierność dla tych, które już odpowiedziały na Boże wezwanie i prosimy o nowe powołania. Podstawą naszego życia misyjnego i klaretyńskiego jest MODLITWA.

„Jezus Chrystus, nasz najdoskonalszy wzór sam się modlił i polecał, abyśmy i my się modliły. Mamy modlić się z Chrystusem modlącym. Jeśli słowa Misjonarki Klaretynki nie powstaną w kuźni modlitwy nie zmiękczą serc”.

Łącząc działanie z kontemplacją pragniemy przyczyniać się do odnowy Kościoła. Ofiarujemy nasze życie i modlitwy za kapłanów i konsekrowanych, prosząc dla nich o świętość. Na wzór Maryi Niepokalanej staramy się walczyć ze złem w jakiejkolwiek jego formie. Powołane jesteśmy do tego, aby czynić innym łatwą drogę do Boga.

Przede wszystkim zaś, naszym zadaniem w Kościele jest głoszenie Ewangelii, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich ludzi.

Módlmy się wspólnie o nowe powołania słowami św. Pawła VI:

„O Jezu, Boski Pasterzu dusz, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami ludzi, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne dusze młodych, aby uczynić ich Twoimi naśladowcami i sługami; uczyń ich uczestnikami Twojego pragnienia powszechnego odkupienia, (…) otwórz przed nimi horyzonty całego świata, (…) ażeby, odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne, którym jest Kościół, i byli «solą ziemi» i «światłością świata» (Mt 5, 13)”.

Ostatnio dodane:

Wyzwanie FIT 40.

Bardzo dbamy o zdrowie. O właściwe odżywianie, ruch, ćwiczenia fizyczne.