Aktualności

59. Tydzień Modlitw o Powołania

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek zostało założone przez św. Antoniego Marię Klareta i czcigodną Służebnicę Bożą Marię Antonię Paris w 1855 roku. Dzisiaj duchowe córki Założycieli obecne są na czterech kontynentach, w 25 krajach świata, „na wzór Apostołów trudząc się aż do śmierci głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

W maju w naszym Zgromadzeniu szczególnie dziękujemy Panu Bogu za dar charyzmatu Misjonarek Klaretynek RMI i za każdą siostrę. Prosimy o wierność dla tych, które już odpowiedziały na Boże wezwanie i prosimy o nowe powołania. Podstawą naszego życia misyjnego i klaretyńskiego jest MODLITWA.

„Jezus Chrystus, nasz najdoskonalszy wzór sam się modlił i polecał, abyśmy i my się modliły. Mamy modlić się z Chrystusem modlącym. Jeśli słowa Misjonarki Klaretynki nie powstaną w kuźni modlitwy nie zmiękczą serc”.

Łącząc działanie z kontemplacją pragniemy przyczyniać się do odnowy Kościoła. Ofiarujemy nasze życie i modlitwy za kapłanów i konsekrowanych, prosząc dla nich o świętość. Na wzór Maryi Niepokalanej staramy się walczyć ze złem w jakiejkolwiek jego formie. Powołane jesteśmy do tego, aby czynić innym łatwą drogę do Boga. Przede wszystkim zaś, naszym zadaniem w Kościele jest głoszenie Ewangelii, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich ludzi.

Jesteśmy Zgromadzeniem międzynarodowym. Mieszkamy i pracujemy z siostrami rożnych narodowości razem „tworząc jedną rodzinę o jednym sercu, jak tego chce od nas Pan”.

Ostatnio dodane: