Misyjny Synod Dzieci 2022

Sto lat temu, w 1922 roku, Dzieło Misyjne Dzieci uzyskało tytuł PAPIESKIE. Od tego czasu dzieci z grup misyjnych są bezpośrednimi współpracownikami Ojca Świętego w dziele ewangelizacji świata.  Niedawno Papież Franciszek wezwał cały Kościół do synodalnej drogi. Te dwa wydarzenia były podstawą zwołania Misyjnego Synodu Dzieci, który odbył się 17 września 2022 na terenie kampusu […]